Treningsglede for seniorer

– Forskning viser at en 80-åring er like trenbar som en 30-åring.

Ønsker flere trimmere: Fysio- og ergoterapitjenesten ved Namsos helsehus ønsker at flere seniorer kommer og deltar i treningsgrupper.   Foto: Gunnhild Rygh

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det sier Ellen Sjelmo, leder for Fysio-og ergoterapitjenesten ved Namsos helsehus.