72 personer i Trøndelag anmeldt for trygdesvindel i 2018

Totalt ble det anmeldt for 12 millioner kroner. Hele 70 av de anmeldte har svindlet til seg dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP).
NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Disse stønadene er ment som inntektssikring og for å hjelpe brukerne tilbake i arbeid.

Likevel har de fleste av de anmeldte mottatt stønaden samtidig som de har vært i jobb og hatt inntekt. Alle som mottar stønad har plikt til å gi korrekte opplysninger som kan påvirke utbetalingene.

– Nav jobber for å hjelpe folk i arbeid. Det er alvorlig når noen bevisst skjuler at de er i et arbeidsforhold. Det er svindel av fellesskapets midler og er med på å undergrave tilliten til velferdssystemet vårt, sier avdelingsdirektør i NAV Kontroll nord, Jannike Syse, i en pressemelding.

Straffes strengt

Høyesterett har uttalt at trygdesvindel over 90 000 kroner (1G) normalt skal straffes med fengsel. Nav krever også alltid tilbake pengene.

En person fra Trøndelag ble i 2018 dømt til fengsel i én måned for svindel av dagpenger for 105.000 kroner.

Bedre metoder

De fleste sakene er avdekket gjennom samkjøring av offentlige registre. Opplysninger som brukene gir til NAV kontrolleres blant annet mot inntektsopplysninger som alle arbeidsgivere månedlig må sende til Skatteetaten.

– Kontrollene våre blir stadig mer målrettet og de som velger å gi feil opplysninger til NAV løper en stor risiko for å bli oppdaget, sier Syse.