Får bygge næringsbygg på Marøya

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Design Bjørn H AS har fått rammetillatelse for oppføring av et næringsbygg på Marøya. Det er drifts- og utviklingsavdelinga i Nærøy kommune som har fattet et delegert vedtak om dette.