Fiskere nordafor jubler over priser i toppklasse og tidlig fiskestart

Lovende skreistart

Skreien er rekordtidlig og prisene rekordhøye nordafor. Men prisene endrer seg trolig negativt når skreien når Vikna, frykter Øyvind Pettersen.

Håp: Daglig leder Øyvind Pettersen ved Rørvik Fiskemat håper på en bedre sesong enn de to foregående. 

Med de gode prisene skjønner jeg at de drar nordover.

Øystein Pettersen, Rørvik Fiskemat
NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Det er det som er den store utfordringa, erkjenner daglig leder Pettersen i Rørvik Fiskemat.