Klage på konsesjonsavslag ble avvist

Mot en stemme avviste politikerne klagen på tidligere avslag av konsesjon for Åsnesset gård i Namdalseid.

Åsnesset gård: Saken skal til samkommunestyret, hvis de følger innstillinga, går saken til Fylkesmannen for endelig vedtak.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

SJØÅSEN: «Avslag på konsesjon for Namdalen Træsliberi AS for erverv av eiendommen gnr 152 bnr 1 i Namdalseid kommune opprettholdes». heter det i innstillinga fra komite for næring, landbruk og miljø i Midtre Namdal samkommune. Avslaget begrunnes med at det ikke har framkommet nye momenter i klagen som er av vesentlig betydning for saken.