– Naivt å tro at overvekt løses bare med psykiatri

Hallvard Græslie og Eivind Olav Evensen slår tilbake mot forsker Trine Tetli Eik-Nes. – Uttalelsene hennes er basert på flere faktafeil, sier lederen for fedmeklinikken ved Sykehuset Namsos.

SVARER PÅ MANGLENDE TILBUD: Hallvard Græslie, seksjonsleder for fedmepoliklinikken og overlege på kirurgisk avdeling på Sykehuset Namsos, og Eivind Olav Evensen, kommunepsykolog i Namsos og psykologspesialist ved fedmepoliklinikken ved Sykehuset Namsos, reagerer på det de mener er faktafeil fra forsker ved NTNU, Trine Tetlie Eik-Nes om fedmetilbudet i Namsos. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er naivt å tro at man skal kunne behandle de fleste pasienter med sykelig overvekt kun med psykologisk behandling. Overvektskirurgi er ikke et enten-eller-spørsmål. Det er et både-og-spørsmål. Det er heller slik at man må fokusere på å optimalisere resultatet av kirurgi ved hjelp av psykologisk behandling, sier psykologspesialist ved fedmeklinikken ved Sykehuset Namsos – og kommunepsykolog i Namsos, Eivind Olav Evensen.

Fredag skrev NA om forsker Trine Tetlie Eik-Nes fra Overhalla – som i tre år har jobbet med å utvikle et nytt psykiatritilbud for pasienter med fedme.

Overhallingen uttalte at psykisk helse ikke er integrert i somatikken og fedmebehandling ved norske sykehus.

FAKSIMILE: Namdalsavisa 1. februar 2019. 

 

Overhalling står bak nytt behandlingstilbud for sykelig overvektige

Vil redusere antall fedmeoperasjoner med psykiatri

Psykologisk behandling i stedet for trening og kosthold. Slik vil forsker Trine Tetlie Eik-Nes (42) redusere antall fedmeoperasjoner på norske sykehus.

 

Flere av uttalelsene til førsteamanuensen ved NTNU får leder for fedmeklinikken ved Sykehuset Namsos, Hallvard Græslie, til å reagere.

– Eik-Nes hevder at selv om fagfolk vet at fedme ofte skyldes psykologiske forhold, møtes ikke pasientene med en psykologisk tilnærming. Det er feil. Det er en faktafeil vi mener ikke kan stå uimotsagt, sier Græslie.

13 år med psykolog

Fedmeklinikken har gjennom 15 år behandlet sykelige overvektige ved hjelp av kirurgiske inngrep, eller med livsendrings-opphold ved private institusjoner. I 13 av disse årene har Evensen vært tilknyttet pasienttilbudet.

– Siden to år etter oppstarten av fedmepoliklinikken har jeg jobbet med dette fagfeltet for Helse Nord-Trøndelag. Vi ønsker å nyansere bildet fra det som blir hevdet av Eik-Nes. Tilbudet er langt mer omfattende enn man kan få inntrykk av etter å ha lest artikkelen i NA, sier Evensen.

Han mener det finnes gode og omfattende tilbud for behandling av overvekt både i kommunal regi i Namsos og særlig på Namdal rehabilitering på Høylandet.

– I begge tilfeller har man stort fokus på de psykologiske aspektene ved overvekt, sier psykologspesialisten.

Han mener også det er viktig å poengtere at overvekt ikke bare handler om psykologiske forhold, men også en rekke andre årsaker.

– Det er derfor naivt å tro at overvekt hovedsakelig skal behandles psykologisk for de fleste. Det ville i så fall bety at de fleste overvektige har omfattende psykiske vansker. Dette stemmer ikke, sier Evensen.

110 kirurgiske inngrep

– Kritikken fra Eik-Nes gikk på at man ikke i stor nok grad bruker psykiatri for å bekjempe sykelig overvekt. Er det feil?

– Delvis. Vi blir aldri utlærte innen dette fagfeltet, men vi har et tilbud i Namsos som er unikt i nasjonal sammenheng og helt annerledes enn det hun framstiller. Dette er ei pasientgruppe som får en langt mer omfattende oppfølging fra spesialisthelsetjenesten i Namsos enn mange andre i andre foretak. Alle som blir henvist til oss, blir i en innledende fase vurdert grundig og kartlagt. Ved behov rådfører vi oss med psykologspesialist foran valg av behandling. Vi hadde i 2018 110 overvektsoperasjoner – og av disse ble samtlige kartlagt for psykiske belastninger. 30–40 prosent av dem ble i tillegg undersøkt personlig av psykologspesialist i forkant av inngrepet, sier Græslie som også er overlege ved kirurgisk avdeling i Namsos.

– Ikke meninga å kritisere

– Det er riktig at Evensen har «screenet» pasienter. Til tross for dette ser vi internasjonalt og lokalt i Helse Nord-Trøndelag ei relativt stor pasientgruppe i psykiatrisk klinikk som har blitt opererte i Namsos. Vår intensjon er ikke å kritisere kirurgisk behandling siden det hjelper mange. Vår intensjon er å optimalisere treffsikkerheten i all fedmebehandling. Det er vel noe alle er opptatt av. Det er mange pasienter som har tatt kontakt med meg for å applaudere et sårt tiltrengt tilbud, sier Eik-Nes om kritikken fra Græslie og Evensen.