Avslo klage om Åsnes-konsesjon

Midtre Namdal samkommunestyre avslo klagen fra Namdalens Træsliberi som ikke fikk konsesjon for erverv av Åsnes gård.

NEI IGJEN: Politikerne vil ikke gi Namdalens Træsliberi konsesjon til å kjøpe Åsnes gård på Sjøåsen.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Det er andre gang samkommunestyret behandler denne saken. Første gang ble søknaden om erverv av eiendommen avvist. Namdalens Træsliberi klaget, og saken måtte behandles på nytt.