Har sagt ja til å bosette 23 flyktninger i 2019

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mot Frps to stemmer har kommunestyret i Namsos sagt ja til forespørselen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å bosette 23 flyktninger i 2019. Siden 2015 har Namsos tatt imot og bosatt 219 personer.