Mener kommuneskogen i Grytbogen har potensial

Nærøy skal fortsatt være eier av kommuneskogen i Grytbogen, mener den nedsatte arbeidsgruppa.

VIL BEHOLDE GRYTBOGEN: Ei arbeidsgruppe som har sett nærmere på framtida til Grytbogen har konkludert med at Nærøy bør beholde skogeiendommer i kommunalt eie. 

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Opp gjennom åra har det vært flere politiske runder med Nærøy kommune sin eiendom Grytbogen. Blant annet er det gjort forsøk på å etablere kraftverk i Grytbogelva.