Jorid J. Nordmelan er ansatt som rådgiver i First House

Namsosingen skal være med å styrke selskapets tjenestetilbud innen politisk analyse og mediehåndtering.

FIRST HOUSE: Jorid Juliussen Nordmelan har fått ny jobb som rådgiver i First House.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nordmelan har flere års erfaring fra norsk politikk både som folkevalgt og tillitsvalgt lokalt, og er første vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag. I tillegg har hun journalistisk erfaring fra VG og Namdalsavisa.

Juliussen Nordmelan har utdanning fra Universitetet i Oslo med blant annet bachelor i internasjonale studier

– Jorid Juliussen Nordmelan har en allsidig bakgrunn fra VG, Namdalsavisa og Stortinget. Hun vil gå inn og styrke vårt kommunikasjonsfaglige team og gi våre kunder et forsterket tjenestetilbud, sier leder i avdelingen for politikk og samfunn i First House, Ketil Lindseth

Han sier First House er innforståtte med at Juliussen Nordmelan kan bli innkalt til å møte fra Stortinget i løpet av den gjenstående stortingsperioden. For å unngå situasjoner der det blir reist spørsmål om hennes habilitet, vil First House opplyse om de kundeforhold hun har hatt de siste 12 månedene før hun eventuelt møter på Stortinget.

Selv sier Juliussen Nordmelan at hun gleder seg til å ta fatt på nye og spennende oppgaver i det som av mange er ansett som det sterkeste kommunikasjonsfaglige miljøet i Norge.

– First House og jeg selv er selvfølgelig bevisste på at jeg av og til kan komme til å møte som stortingsrepresentant, og er opptatt av å balansere disse rollene godt. Derfor synes jeg det er en god ordning at First House gjør en liste over mine kundeforhold 12 måneder før jeg eventuelt møter på Stortinget, sier Juliussen Nordmelan.