Moelven Van Severen ønsker å mudre kaiområde

Båter klarer ikke lenger å legge til kai hos Moelven Van Severen AS. Årsaken ligger på sjøbunnen.

Skaper trøbbel: Bunnfall som fraktes med elva gjør at seilingsdybden ved kaia til Moelven Van Severen minker år for år. Derfor har Moelven søkt Fylkesmannen om lov til å vedlikeholdsmudre et område fra kaia midt i bildet og utover.  Foto: Jonas Olsen

Elva fører disse massene med seg naturlig ut i fjorden.

Knut Johan Dreier, daglig leder Moelven Van Severen
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nå har selskapet søkt Fylkesmannen om å få mudre 80.000 kubikk masse i munninga av Namsen. Årsaken er at bunnen ved kaia stiger for hvert år, båter klarer ikke å legge til kai.