Varslingssaken på Leka – og vegen videre

VARSLINGSSAKEN: Mari-Anne Hoff (SV), Åsmund Nilsen (V), Remi Andre Thorsen (V), Bjørn Arne Laugen (Ap) og Aina Hege Haug (Ap) har skrevet om varslingssaken og vegen videre i dette innlegget.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

31. januar gikk Senter for ledelse (SFL) gjennom sin rapport om varslingssaken i Leka kommune, der sju ansatte har rapportert om det de mener er uholdbare arbeidsforhold. Rapporten er hemmeligstemplet i sin helhet.

Kommunestyret var denne dagen invitert til halvannen times gjennomgang av rapporten med SFL. Ingen saksbehandling stod på agendaen. I reglement for Leka kommunestyre kreves det at enhver sak som skal behandles legges fram for representantene minst seks dager før møtet.

Dagen før, deltok både kommunestyre og kontrollutvalg i et tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet.


Leka kommunestyre har full tillit til ordfører og rådmann

Har vedtatt å lukke varselet

Leka kommunestyre har vedtatt å lukke varselet mot rådmann og ordfører, og skriver at de har full tillit til dem i arbeidet framover.

 

Arbeidstilsynet stilte en del alvorlige spørsmål ved Leka kommunes håndtering av varslersaken.

Arbeidstilsynet skulle komme med en skriftlig tilbakemelding etter noen dager.

På denne bakgrunn ble flere av oss svært overrasket når SFL plutselig sterkt anbefalte

kommunestyret å «lukke varselet»! Ikke visste vi at det var lagt opp til noe vedtak denne dagen, ikke syntes vi at tiden var moden for det, når vi enda ikke hadde fått noen konklusjon fra Arbeidstilsynet.

Siden rapporten er hemmeligstemplet i sin helhet, har ikke vi som signerer dette leserinnlegget mulighet til å nyansere rapportens innhold. Men vi har i alle fall verken hørt eller lest noe som bestrider innholdet i varslene. Svært få av de tilstedeværende kommunestyremedlemmene hadde fått anledning til å se de konkrete varslene.


– Nå må dere stå samlet

Det er rådet fra Senter for ledelse, som i dag har lagt fram rapporten sin for Leka kommunestyre.

 

Leka kommune har egne rutiner for varsling. De viser hvordan det skal varsles,

beskrivelse av undersøkelsesfase og oppfølging.  SFL foretok undersøkelse 11 uker etter leverte varsler.

Uten å få nok tid til å lese og tenke gjennom rapporten, utarbeidet gruppelederne følgende forslag til vedtak: (som ble enstemmig vedtatt)

«Rapport om organisasjonsanalyse og vurdering av tiltak fra SFL er gjennomgått, og de anbefalte tiltak støttes.

Vi anbefaler at Fylkesmannen og SFL engasjeres som nøytrale aktører, for å sette i gang en

kontinuerlig prosess for å oppnå et godt arbeidsmiljø for alle ansatte, samt for bedre og mer effektiv drift av kommunen. Dette bør skje snarest, og seinest innen utgangen av februar 2019.

Under forutsetning av at Arbeidstilsynets forventede tilbakemelding ikke gir oss andre pålegg, så er vi enige om at varselet lukkes i dag.

Varslerne får sin tilbakemelding gjennom dette vedtaket og den framtidige prosess.

Kommunestyret samler seg om at ordfører og rådmann har tillit i arbeidet framover.»

Rapporten fra SFL viser bl.a til at flere av varslerne stod ikke på lista over de som var intervjuet. SFL hadde adgang til nødvendige navn ved henvendelse. Dette viser til en mangelfull undersøkelse og redusert grunnlag for å fatte vedtak om å lukke saken.

Saken bør fremmes på ny og etter anbefalinger gitt av Arbeidstilsynet


Alvorlig varslersak i Leka kommune - rådmannen avviser anklagene

En svært alvorlig varslersak mot lekarådmann Solveig Slyngstad ble behandlet av kontroll-utvalget forleden. Slyngstad avviser anklagene.

 

Arbeidstilsynet terpet på at kommunestyrets er de ansattes arbeidsgiver. Da blir det vondt å se en «regi» som helt utelukker den parten saken startet med, nemlig varslerne!

Fotoet som avisa tok på trappa etterpå, gir et merkelig inntrykk, der bildet viser en del brede glis og overskrifta er «Leka kommunestyre har full tillit til ordfører og rådmann».

Vår deltakelse i vedtaket viser til at ordfører og rådmann har tillit i arbeidet framover .

Ønsket er at det startes en kontinuerlig prosess for å oppnå et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Det er vår mening at slik situasjonen er for Leka nå, så vil det stille krav til absolutt alle aktører. Det vil kreve at også ordfører og rådmann går inn i prosessen med stor ydmykhet og er åpne for å lære av feil.

Vi kommer til å følge prosessen nøye framover, og vi vil ikke nøle med å si i fra når det trengs.