Nærøy behandler forslag til to hytteområder på Abelvær

På Abelvær vest bør det ikke anlegges noe fritids- og turistområde, men på østsida anbefaler rådmannen at søker får godkjent reguleringsplanen for fritidsområde.

Tilrår: Rådmannen i Nærøy anbefaler at grunneier Geir Tore Juul får godkjent sine planer for Brennholmen. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Utvalg for drift- og utviklingssaker i Nærøy har faktisk to forskjellige saker om reguleringsplaner for lille Abelvær på sitt bord i fredagens møte. Sakene er ikke ulike, men rådmannen har i forslag til vedtak havnet på helt ulike konklusjoner.