18 prosent økning i ventetid for barn og unge i psykiatrien fra 2017 til 2018

Gikk ikke etter planen

I fjor sommer la barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk fram en tiltaksplan for å få ned ventetidene. Nye tall viser at ventetidene gikk opp – i stedet for ned i 2018.

OPP - I STEDET FOR NED: Klinikkleder Tore Andersen, klinikk for kvinne, barn og familie i Helse Nord-Trøndelag, måtte konstatere at ventetidene gikk opp i 2018 sammenliknet med 2017. – Det er svært krevende å måtte vente for lenge på helsehjelp. Dette har vi stor forståelse for og beklager, sier Andersen til NA.   Foto: JOHAN ARNT NESGÅRD / TRØNDER-AVISA

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det kommer fram i den siste driftsrapporten for Helse Nord-Trøndelag (HNT). Sammenliknet med 2017 steg ventetidene med 11 dager – eller 18 prosent – i 2018.