Under åpen himmel

Nye områder aktuelle for vern

Fylkesmannen i Trøndelag har plukket ut 181 nye områder som tilfredsstiller kriteriene for vern.

MANGE VERNEFORSLAG RUNDT VIKNA: Rundt Vikna har Fylkesmannen identifisert åtte områder som skal ha de vernekvalitetene Miljødirektoratet etterspør. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: I oktober i fjor fikk fylkesmennene i oppdrag av Miljødirektoratet å identifisere mulige områder som kan være aktuelle for supplerende vern. Oversikten viser at 181 områder med et samlet areal på 651 kvadratkilometer i Trøndelag tilfredsstiller kriteriene som Klima- og miljødirektoratet har satt. 38 av disse ligger i Namdalen.

– Vår oppgave har vært å identifisere områder som kan være aktuelle for et mulig framtidig vern. Områdene skal nå vurderes og siles av Miljødirektoratet. Dette er dermed ikke starten på noen verneprosess, men en faglig vurdering av hvilke områder som kan egne seg for vern, sier Klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth hos Fylkesmannen i Trøndelag.