Under åpen himmel

Nye områder aktuelle for vern

Fylkesmannen i Trøndelag har plukket ut 181 nye områder som tilfredsstiller kriteriene for vern.

MANGE VERNEFORSLAG RUNDT VIKNA: Rundt Vikna har Fylkesmannen identifisert åtte områder som skal ha de vernekvalitetene Miljødirektoratet etterspør. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: I oktober i fjor fikk fylkesmennene i oppdrag av Miljødirektoratet å identifisere mulige områder som kan være aktuelle for supplerende vern. Oversikten viser at 181 områder med et samlet areal på 651 kvadratkilometer i Trøndelag tilfredsstiller kriteriene som Klima- og miljødirektoratet har satt. 38 av disse ligger i Namdalen.