Fylkesmannnen varsler pålegg mot Bindal

Oppvekstsjefen jakter tastefeil

Fylkesmannen i Nordland hevder Bindal kommune ikke oppfyller minste-timetallet i skolen og varsler pålegg. – Tastefeil, svarer kommunen.

  Foto: Bindal kommune

Elevene i Bindal får de timene de skal ha.

Siv-Anita Myhre. oppvekst- og kultursjef
NAMDALSAVISA

BINDAL: Oppvekst- og kultursjef Siv-Anita Myhre er i full gang med å gjennomgå fag- og timefordeling både for 1. til 7. trinn og 8. til 10. trinn. Bindal kommune har fått frist til 28. februar med å uttale seg i saken, før Fylkesmannen eventuelt fatter et vedtak.