Overhalla satser 13,5 millioner på energi- og klimatiltak

Overhalla kommune har de senere årene profilert seg som klima og miljøkommune. Nå skal kommunen bruke betydelige beløp i egne hus for å bli mer energivennlige.

ENERGITILTAK: Kommunen vil bygge nytt fyringsanlegg og gjøre andre investeringer i energi- og klimatiltak med til sammen nesten seks millioner kroner ved Overhalla helsesenter.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke olje som hovedoppvarmingskilde for en rekke offentlige bygg, som for eksempel kommunehuset og helsehus(ene) i Overhalla som i dag fyres på olje.