Slik fordeles innsparingstiltakene per klinikk i helseforetaket

– Betydelig risiko knyttet til innsparingstiltakene

Fredag legger Stein Erik Breivikås fram hvordan Helse Nord-Trøndelag skal effektivisere driften med 40 millioner kroner.

STYREBEHANDLES FREDAG: I november nektet styret i helseforetaket å vedta økonomisjefen Steik Erik Breivikås sitt budsjettforslag for 2019. Førstkommende fredag legger han fram et revidert budsjett – med innsparingstiltak for 33,5 millioner kroner.  Foto: Pål Morten Blom Skaret

Det kreves målrettet innsats på de tiltakene som er valgt for å oppnå resultater.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I november nektet styret i helseforetaket å vedta økonomisjefens budsjettforslag for 2019 – hvor han hadde lagt opp til at Helse Nord-Trøndelag skulle gå ti millioner i minus.