Krever at vegen mellom Salsnes og Breksillan utbedres

Foreldreutvalget ved Salsnes skole er bekymret for barnas sikkerhet når de må kjøre mellom Salsnes og Breksillan for å komme seg på skolen.

Stilte spørsmål: Torgeir Strøm  Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

NAMDALSAVISA

FOSNES: Fra høsten 2019 blir Salsnes skole lagt ned, og elevene får ny skoleveg. Fylkesveg 769, spesielt mellom Salsnes og Breksillan, er ei strekning som foreldreutvalget ved skolen mener er trafikkfarlig. De frykter for barnas sikkerhet og krever at vegen utbedres. Under torsdagens møte i Hovedutvalg for veg i fylket, spurte Torgeir Strøm (SV) om fylkesrådmannen har vurdert utbedring av den trafikkfarlige strekninga.