Ser ikke ut som noe blir gjort med vegen i Hovikberga med det første

Fylkesrådmannen i Trøndelag kan ikke love at det blir gjort noe med vegen ved Hovikberga på Otterøya med det første.

Buss mot bil: I slutten av januar kolliderte en buss og en bil i Hovikberga. Fylkesrådmannen skriver at den dårlige standarden på vegen bidrar til redusert fart, noe som igjen bidrar til at skadeomfanget ved ulykker blir begrenset og at det ikke vil bli gjort noe med vegstandarden med det første.  Foto: Bjørn Tore Ness

Rådmannen skal vurdere punktvise tiltak som vil ivareta trafikksikkerheten.

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen
NAMDALSAVISA

OTTERØYA: I flere år har folk på Otterøya uttrykt sin bekymring for den dårlige standarden på fylkesveg 767 mellom Namsos og Otterøya. Spesielt på strekninga i Hovikberga. Tidligst for et par uker siden kolliderte en buss med en traktor på den aktuelle strekninga. Under møtet i Hovedutvalget for veg i Trøndelag fylke ble det stilt spørsmål om rådmannen deler bekymringa for denne strekninga som lokalbefolkninga har.