Fylte NTE Arena for å snakke om framtidas bonde

– Vi bønder må lære oss å tenke mer risiko

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er tydelig på én ting: Dagens politiske polarisering vil gi endringer i landbruket.

BONDEN ER ALLER VIKTIGST: Uansett politiske strømninger og uansett ny teknologi så er bonden bestandig den aller viktigste for landbruket, mener bondelagsleder Lars Petter Bartnes. – Har bonden det bra vil dyra som oftest ha det bra. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Budskapet ble formidlet da bondelaget i Namsos, Miljø og landbruk i Midtre Namdal samkommune og Grong sparebank inviterte til konferanse i NTE Arena fredag, der hovedtemaet var framtidsbonden. Rekka med forelesere var lang og spennvidda stor.