Havbruksbedrifter skal dra lasset sammen i nytt prosjekt

I tre år framover skal bedrifter i Ytre Namdal være med på et prosjekt som skal sørge for mer involvering fra alle ansatte.

FOREDRAG: Tore Nilssen fra Sintef holder foredrag foran bedrifter i Ytre Namdal som skal være med på et prosjekt i regi av LO og NHO. Prosjektet skal sørge for tettere samarbeid både innad i bedriftene og bedriftene seg imellom.  Foto: Bastian Øien Alstad

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Havbruksnæringa er i enorm vekst, men her det også mye motstand og diskusjoner om hvordan ting skal gjøres i framtida, sier Kristine Svendsen i LO.

Enorm vekst betyr utfordringer med rekrutteringa

Onsdag besøkte hun Salmonors avdeling i Rørvik sammen med Tore Nilssen fra Sintef. For tre år siden begynte LO og NHO et prosjekt for å bedre omdømmet hos byggebransjen i Trondheim. Det utviklet seg etter hvert til å handle like mye om hvordan arbeidet utføres innad i bedriften. Med gode resulterer fra Trondheim, er det nå havbruksnæringa som skal gjennom et liknende, tre år langt opplegg.