Overhalla bygger ut og øker barnehage-kapasiteten

Overhalla formannskap gikk mandag inn for å sette i gang med utvidelsen av Ranemsletta barnehage til sommeren.

UTBYGGING: Det nye forslaget til utbygging av Ranemsletta barnehage (bildet) er det tatt høyde for plass 105 barn. Noe som betyr at avdelinga i Barlia legges ned, men at Moamarka på Øysletta fortsatt skal drives videre.  Foto: Jonas Olsen

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Diskusjonen omkring en barnehageutbygging på Ranemsletta har pågått siden 2017. I utgangspunktet snakket man om å bygge med en kapasitet på omkring 130 plasser.

Saken ble først utsatt i desember 2017, og etter en gjennomgang i kommunens økonomiutvalg i juni 2018 ble det anbefalt å se på kostnads-reduserende tiltak.