Skjenkekontroll i Nærøy

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Nordfjeldske Kontroll AS gjennomførte i høst en runde med salgs-, skjenke- og røykekontroll. Det ble ikke observert alvorlige brudd på bestemmelsene og salgs- og skjenketidene ble overholdt.

Merknadene etter kontrollene knyttes til at noen utsalgssteder hadde manglende internkontroll når det gjelder salg av tobakk. På ett sted var de ansatte ikke kjent med at det var en internkontroll og på et annet utsalgssted var også tobakksvarene synlige under inspeksjonen.