Skjenkekontroll i Nærøy

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Nordfjeldske Kontroll AS gjennomførte i høst en runde med salgs-, skjenke- og røykekontroll. Det ble ikke observert alvorlige brudd på bestemmelsene og salgs- og skjenketidene ble overholdt.