Bjørkås vil granske egen habilitet etter påstand om rolleblanding

Olav Jørgen Bjørkås vil ikke vente på kommunerevisjon eller fylkesmann. Derfor har han selv tatt initiativ til en gransking av egen og kommunens rolle i vindkraftsaken på Innvordfjellet.

UAVHENGIG GRANSKING: Ordfører Olav Jørgen Bjørkås tar nå initiativ til at kontrollutvalget skal se nærmere på hans rolle i forbindelse med vindkraftutbygging på Innvordfjellet.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

FLATANGER: – Det er snakk om alvorlige beskyldninger. Samtidig har jeg og kommunen en annen opplevelse av saken. Da vil jeg gjerne at min og kommunens rolle i denne saken blir vurdert av noen utenforstående, sier Flatangers ordfører Olav Jørgen Bjørkås.