Brøytekanter hindrer tilgang til gravplasser

NAMDALSAVISA

VIKNA: Straks det kommer et snøfall blir kommunens gravplasser i praksis utilgjengelige på grunn av at veier og gangveger brøytes, og at det da blir henlagt brøytekanter som gjør det umulig for biler å kjøre inn på parkeringsplassene ved gravplassene, skriver kirkeverge Svein Kåre Johansen i Vikna.