Landets største vindpark i full drift

De 71 vindturbinene i Roan vindpark, er nå testet av leverandøren Vestas og godkjent av Fosen Vind. Norges største vindkraftverk er i gang.

Roan vindpark i desember 2018. Nå er de 71 vindmøllene i full produksjon.  Foto: Fosen vind

NAMDALSAVISA

ROAN: Siden den første turbinen stod ferdig i sommer har Roan vindpark produsert nærmere 400 millioner kilowattimer. Dette ville dekket forbruket av strøm i Roan kommune i 20 år. Når Roan og Åfjord blir en kommune neste år vil seks av turbinene på Roan dekke hele kraftbehovet i den nye storkommunen.

Roans største eksportør

Det har vært stor aktivitet i vertskommunen Roan siden byggestart i 2016. 71 vindturbiner med en tårnhøyde på 87 meter og en vingelengde på 57 meter har blitt transportert og reist, og det har blitt anlagt 70 km veg.

Det er Fosen-bedriften Johs J. Syltern AS som har stått for byggingen av all nødvendig infrastruktur. Som en del av turbinleveransen vil Vestas være ansvarlig for driften de to første årene, men med innleid, lokalt driftspersonell fra Statkraft.

Blir Europas største

Roan vindpark som nå overføres til driftsorganisasjonen er den første av de seks vindparkene som utgjør Fosen-utbyggingen. Utbyggingen omfatter også vindparkene Harbaksfjellet, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 780 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 275 MW).

Når Fosen-utbyggingen er komplett vil det være Europas største vindkraftanlegg på land, med en samlet installert effekt på 1.057 MW.