Sier ja til gapahuk på Foldereid

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Sametinget har ingen merknader til søknaden fra Foldereid Idrettslag om dispensasjon for å sette opp gapahuk på Foldereid. – Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner, heter det i uttalelsen.