Tilskudd på 1,2 millioner kroner

NAMDALSAVISA

VIKNA: Utdanningsdirektoratet har informert Vikna kommune om tilskuddet til «tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn». Ifølge brevet er tilskuddet til Vikna for 2019 på 1.180.496,- kroner.