Vil heve grensa til 80 år

Statens vegvesen vil gjøre det enklere for eldre bilførere å kunne fortsette å kjøre bil.

VIL HEVE: Statens vegvesen ønsker å heve aldersgrensa på helseattest for bilførere til 80 år. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I dag er det rundt 60.000 personer over 80 år med førerkort. Det blir anslått at i 2030 vil tallet være 250.000.

På bakgrunn av dette har Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartement bedt om en utreding av høyere aldersgrense for helseattest for å beholde førerretten. I samarbeid med Helsedirektoratet har vegvesenet sett på saken og kommet fram til at aldersgrensa bør heves.

– Vi lever lenger og er friskere, og det gjør at vi foreslår å heve aldersgrense for krav om helseattest til 80 år, uttaler Bodil Rønning Dreyer, direktør for trafikant- og kjøretøyavdelinga i Statens vegvesen.