Startskudd for bomprosjektet Lakseveg nord i 2022?

Innen 1. oktober skal prosjektgruppa legge fram forprosjekt til en bompengefinansiert Lakseveg nord, Gartland-Flerengstrand. Om alle biter faller på plass, kan startskuddet gå i 2022.

PÅ TUR: Daglig leder i regionrådet Ragnar Prestvik (til venstre) og nærøyrordfører og leder i samferdselskomiteen Steinar Aspli fikk støtte av regionrådet i kampen om Lakseveg nord.FOTO: BJØRN TORE NESS 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Namdal regionråd behandlet Lakseveg nord på sitt møte i Namsos tirsdag. Fortsatt vurderes det om også andre delprosjekter skal inngå i prosjektet, men det var et enstemmig regionråd som vedtok innstillinga fra arbeidsutvalget.