Politiets miljøteam jobber mot tre hovedtrusler for miljøkriminalitet i Trøndelag

Turistfiskere under lupen

Politiet tror deler av det utenlandske turistfisket i Trøndelag er ulovlig og profittmotivert miljøkriminalitet.

FREMAD MARSJ: Miljøkriminalitet har fått et løft i de interne prioriteringene i Trøndelag politidistrikt. Stein Erik Granli leder det nye miljøteamet – som både skal etterforske, iretteføre saker – og jobbe forebyggende for å hindre at det begås alvorlig miljøkriminalitet.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Miljøkriminalitet er løftet som ett av tre hovedsatsingsområder for politiet i Trøndelag i 2019. Ikke bare er det et økende antall anmeldelser innen fiske, havbruk og akvakultur. Også mistanke om ulovligheter innfor det voksende markedet med havfiske og fisketurisme interesserer politiet mer enn før.