Fortviler etter ny lakserømning

Fiskeforvalter Anton Rikstad er ikke nådig etter å ha blitt varslet om den femte lakserømmingen på ett år i Trøndelag. – Nå må fisken steriliseres, sier han.

opprørt: – Vi kan ikke gå rundt med en nullvisjon om lakserømming når dette gjentar seg til stadighet, sier fiskeforvalter Anton Rikstad.  Foto: Harald Sæterøy

NAMDALSAVISA

Selv om den siste rømmingen ikke er stor, viser den bare at næringa ikke klarer å forhindre dem. Dermed er sterilisering eneste utvei, mener Rikstad.

– Det er jo genetisk forurensning. Vi kan ikke gå rundt med en nullvisjon om lakserømming når dette gjentar seg til stadighet, sier fiskeforvalteren.

Flenge i en merde

Det ble i begynnelsen av februar oppdaget en flenge i en merde ved Flatanger-oppdretter Bjørøyas anlegg «Drevflesa» i Roan. Flengen hadde en L-form, på 2x2 meter, og ble oppdaget på 22 meters dyp.

Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag var på inspeksjon på anlegget etter rømmingen, og det ble gitt pålegg om gjenfangst av rømt fisk i et utvidet området – utover de pålagte 500 meterne fra anlegget.

Merden ble deretter tømt for fisk, og tall etter utslakting viste at 6.000 laks rømte fra anlegget.

– Vi jobber nå med å klarlegge alle detaljene i hendelsesforløpet, sier Ruth Lillian Kjæmpenes, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

– Oppdretter tidlig ute med tiltak

Det er så langt rapportert inn 81 gjenfanget laks etter rømmingen, heter det i meldingen. Snittvekten på den rømte fisken er 5,7 kilo.

Kjæmpenes sier i pressemeldingen at oppdretterens innsats har vært med på å redusert antallet rømt fisk.

– På grunn av størrelsen på hullet kan vi slå fast at potensialet for en enda større rømming var til stede. Her var derimot oppdretter tidlig ute med skadebegrensende tiltak, noe som antakeligvis har vært medvirkende til å begrense rømningsomfanget, forklarer Kjæmpenes.

Rikstad er ikke like imponert.

– Må begrense skadene

– Dette føyer seg inn i rekken av unødvendige rømninger det siste året. I fjor rømte det over 100.000 laks på namdalskysten, og det rømte 16.000 laks fra havmerda til Salmar ved Frohavet. Dette er den femte rømmingen på de siste 12 månedene, sier han.

Nå tar Rikstad til orde for at myndighetene må pålegge oppdretterne å sterilisere all fisk som settes ut i merdene, slik at de ikke kan formere seg med villaksen.

– Forskerne er enige om at rømt oppdrettsfisk og oppdrettsnæringa er den største trusselen mot villaksen. Hvis de ikke klarer å forhindre at laksen rømmer, så må de begrense skaden laksen utretter når den først rømmer, sier han.