Utbrudd av ILA i Nærøy

Mattilsynet har påvist laksesykdommen ILA på en lokasjon som drives av Salmonor AS i Nærøy.

VIRUSSMITTE: Mattilsynet vil opprette en bekjempelsessone som omfatter anlegg i Nærøy og Fosnes etter at det er påvist ILA. 

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men gir ikke sykdom hos mennesker.