Terråkrevy med spark i mange retninger

Revyen «Du store tid» leverte spark både hit og dit, og summerte samtidig opp historia fra Adam og Eva og fram til nå på en glimrende måte.
NAMDALSAVISA

TERRÅK: De startet virkelig med begynnelsen, revygjengen på Terråk, da de viste revyen «Du store tid».