– Hån mot risikoutsatte grupper

Norsk brannvernforening er sterkt kritisk til at Nav vil slutte å tilby komfyrvakt som brannforebyggende hjelpemiddel for eldre og andre risikoutsatte grupper fra 15. mai i år.

OPPRØRT: – Beslutninga om å kutte støtten til kjøp av komfyrvakt kommer minst 10 år for tidlig, mener Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.  Foto: Audun Braastad

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Kravet om komfyrvakt i nye boliger og ved oppussing, der det trekkes ny elektrisk kurs til kjøkkenet, kom i 2010. Kravet gjelder også i fritidsboliger.

Komfyrvakter lik de som lånes ut fra hjelpemiddelsentralene omsettes også i vanlige elektrobutikker.

Ikke dekkes

På vegne av regjeringa har Arbeids- og sosialdepartementet kommet fram til at komfyrvakt ikke lenger skal anses som et teknisk hjelpemiddel som skal dekkes via folketrygden.

– Brannvernforeningen er sterkt kritisk til beslutninga om ikke lenger å tilby komfyrvakt som et forebyggende hjelpemiddel for eldre og andre risikoutsatte grupper. Vi lurer faktisk på om Arbeids- og sosialdepartementet har vurdert og forstått konsekvensene av et slikt politisk grep, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening i ei pressemelding.Monteres enkelt på få minutter

Rigmor (81) fikk sikret kjøkkenet mot brann

Senest mandag denne uka måtte brannvesenet i Namsos ut etter melding om branntilløp på et kjøkken.

 

Risikoutsatt

Statistikk fra DSB viser at 75 prosent av de som omkommer i branner her i landet tilhører risikoutsatte grupper. Disse grupper består av personer som kan ha problemer knyttet til rus, psykiatri og demens. Personer over 70 år som fortsatt bor heime, utgjør en dominerende andel av risikogruppene.


Denne dingsen kunne forhindret halvparten av boligbrannene i Trøndelag

Nær halvparten av boligbrannene i fjor skyldtes komfyrbranner. En komfyrvakt kunne forhindret de fleste av disse, men kun en av fire i Trøndelag har installert den.

 

– At så mange som tre firedeler av de som omkommer i brann tilhører risikoutsatte grupper, burde alene være god nok begrunnelse for å videreføre ordninga med støtte til kjøp av komfyrvakt poengterer Søtorp.

Tall for 2018 viser at brann- og redningsvesen hadde drøyt 3 500 brannutrykninger til boliger i Norge. Hele 45 prosent av disse utrykningene skyldtes komfyren. De fleste komfyrbranner skyldes uoppmerksomhet og ikke tekniske feil ved produktet. Med en komfyrvakt installert, kuttes strømmen til komfyren når det er fare for brann.

– Bestillinger fra Nav til leverandører ligger årlig på rundt 8 000 komfyrvakter. Og fortsatt er det bare er en av fem husstander som har komfyrvakt her i landet. Det er med andre ord et udekket behov der ute, påpeker Søtorp.13 utrykninger til komfyrbranner i Namsos i 2017

Tørrkoking hyppig årsak

Nesten halvparten av alle branner i heimen oppstår på komfyren. Brannvesenet minner om at det er enkelt å øke brannsikkerheten på kjøkkenet.

 

Han mener beslutninga om å kutte støtten til kjøp av komfyrvakt kommer minst ti år for tidlig.

– Som kjent er det ingen skam å snu. Og det er heller ikke for sent, framholder Søtorp.