87 hjortevilt påkjørt på åtte år – vil ha skilting

Fra 2010 til utgangen av 2018 var det påkjørt 65 elg og 32 rådyr hjort i Bindal. Nå ber kommunen Statens vegvesen om å sette opp flere skilt.

  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

TERRÅK: I et brev til Statens vegvesen ber Bindal kommune om at det blir satt opp flere skilt som advarer om elgfare.