Nærøy oppretter ny stilling som kommunepsykolog

NAMDALSAVISA

NÆRØY: I sitt arbeid med å vektlegge forebyggende og helsefremmende tiltak foreslår rådmannen at det opprettes fire faste stillinger fordelt på 3,3 årsverk. Det dreier seg om kommunepsykolog i hel stilling, frisklivsveileder i hel stilling, ergoterapeut i 80 prosent stilling og fysioterapeut i halv stilling.