Flere kommuner med millionoverskudd i 2018:

Nye Namsos 27 mill. i pluss

God skatteinngang, god budsjettdisiplin og tildeling fra havbruksfondet er gjennomgangsmelodien i kommuneregnskapene som nå legges fram.

OVERSKUDD: Økt skatteinngang, god budsjettdisiplin og overføringer fra havbruksfondet trekkes fram som hovedgrunner til gode regnskapstall i kommunene.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Kommunene som fra årsskiftet skal gå sammen i nye Namsos, leverte gode regnskapstall i 2018. Fosnes, Namdalseid og Namsos har et samlet driftsresultat på 27,4 millioner kroner, forteller ass. rådmann Rønnaug Aaring.