Vikna-regnskapet: 60 millioner i pluss

Vikna kommune gikk med et netto driftsresultat på over 60 millioner kroner i 2018.

Rekord-resultat: Rådmann Roy H. Ottesen i Vikna presenterer gode økonomiske regnskapstall for 2018. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Netto driftsresultat er på 60,052 millioner kroner. Det utgjør 11,8 prosent av driftsinntektene - anbefalt minimumsnivå er 1,75 prosent. Årsaken til det uvanlig gode nettodriftsresultatet er midlene fra havbruksfondet på 42,8 mill. kr som avsettes på fond og bør som hovedregel ikke må benyttes i ordinær drift, jamfør vedtatte handlingsregler, opplyser rådmann Roy H. Ottesen til NA.