Hever aldersgrensa for helseattest for eldre bilførere

NAMDALSAVISA

OSLO: Regjeringa vil forenkle dagens regler ved å heve aldersgrensa for helseattest fra 75 til 80 år.

– Eldre i dag er friskere enn tidligere, og de har lang erfaring med å kjøre bil. Det er viktig å tilpasse regelverket etter dagens situasjon, og vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag. Derfor vil vi forenkle dagens regler for helseattest for eldre bilførere ved å heve aldersgrensa for å få helseattest fra 75 til 80 år, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Vegdirektoratet og Helsedirektoratet har nylig levert en rapport hvor de anbefaler å heve aldersgrensa for helseattesten til 80 år. I dag må man etter fylte 75 år gjennomgå helseundersøkelse hos lege.

Hvis du oppfyller helsekravene, vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil tre år. Etter at du har fylt 78 år, får du helseattest med varighet inntil to år.