Lakseveg nord: Nå er det Namdalens tur

NESTE I KØA: Ordfører Steinar Aspli i Nærøy og leder av samferdselskomiteen i Namdal regionråd mener at Lakseveg Nord må prioriteres.  Foto: Birger Aarmo

Ungdomsklubb har vært et savn både på Rørvik og Kolvereid

NAMDALSAVISA

Lakseveg Nord har blitt prosjektnavnet på veistrekningen Flerengstrand – Gartland. Dette er en strekning som er svært viktig, ikke minst for hele regionens næringsliv.

Nå når veiutbyggingen på Fosen og Lakseveg Sør (Hitra – Frøya) snart ferdigstilles, gis det rom for å løfte fram denne strekningen som en av hovedprioriteringene innenfor vei i Trøndelag.

Regionen har i mange år frontet denne veistrekningen. Gjennom infrastrukturprosjektet (RIPYN) arbeidet kommunene Leka, Nærøy, Vikna, Bindal og Høylandet for å utrede og fremme viktige samferdselsprioriteringer. Næringslivet har vært svært tydelige pådrivere og gitt oss som lokale beslutningstakere klar melding om at det er denne veistrekningen som må løftes fram.

Derfor er jeg også veldig fornøyd med at fylkeskommunen ved fylkesrådmann og samferdselssjef selv inviterte seg til regionen for å møte næringslivet, med en viktig melding om at nå må regionen melde seg på og stå samstemte om denne saken.

Namdal regionråd, som består av alle kommunene i Namdalen inkludert Osen, har gjennom «Hyllengettraktaten», som er en overordna enighet om prioriteringen innen samferdsel, samlet seg om at denne strekningen har førsteprioritet. Fylkeskommunen har nå bevilget 1 million til forstudie som skal utrede prosjektering av Lakseveg Nord. Ambisjonen er i tillegg, som det ble gjort på Fosen, å se på muligheten for å ta inn flere veiprosjekter i Namdalen i denne satsningen. Dette kan være et bidrag for å bringe Namdalen tettere sammen.

I dette prosjektet, som vil koste flere milliarder, kommer man nok ikke utenom at dette må realiseres med en andel bompengefinansiering. Fylkeskommunen med fylkestinget i spissen vil stå for den andre delen av finansieringen. Fylkeskommunen vil i årene framover ha et svakere økonomisk handlingsrom til investeringer, men i og med at større prosjekter avsluttes nå, gir det oss muligheten for å få inn denne satsninger dersom vi samler oss og tydelig signaliserer at dette er vårt ønske. Nå er det Namdalens tur!

Ved å også se mer helhetlig på denne strekningen vil det være mulig å innta strekningen Holm - Foldereid, hvor særlig strekningen Foldereid – Årsandøy er viktig å få utbedret. Noe som muliggjør at også Nordland fylkeskommune vil kunne medfinansiere prosjektet. Det å også orientere prosjektet nordover vil etter min mening styrke muligheten for å få realisert Lakseveg Nord.

Prosjektgruppen i Namdal regionråd med samarbeidspartnere vil umiddelbart starte arbeidet med å avklare utbedringsbehov, kostander, potensiale for bomfinansiering og avklare aktuelle strekninger som skal utbedres. I løpet av året vil vi kunne presentere et grunnlag for diskusjon og mulig vedtak i kommunene og i Trøndelag fylkeskommune.

Regionen har nå en historisk mulighet og dersom vi nå er samstemte kan vi allerede i 2022 sette spaden i jorda for en framtidsrettet og trygg veiløsning som sikrer fortsatt vekst og utvikling i Namdalen. Nå er det opp til oss selv!