Snart i mål med å finne ut om kulturskolen skal inn i Kulturhuset

Jobben med å finne ut hvor kulturskolen i Namsos skal lokaliseres pågår for fullt i kulissene.

Samlokalisering: Det sees på muligheten for å samlokalisere kulturskolen med flere aktører på Kulturhuset i Namsos. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Et forprosjekt, som har sett på mulighetene for å samlokalisere både kulturskolen, flyktningetjenesten og Namsos opplæingskontor i Kulturhuset i Namsos nærmer seg ferdigstillelse.