Nye Nærøysund kommune

Ambisiøse investeringsplaner for totalt 662 millioner

Nærøy og Viknas ambisiøse investeringsplaner for totalt 662 millioner kroner kan bli drastisk nedskåret.

I gang: Utbyggingsprosjektene som er igangsatt – som her Kolvereid skole – kan ikke reverseres, men de planlagte prosjektene må diskuteres, mener prosjektleder Hege Sørlie. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Prosjektleder Hege Sørlie er klinkende klar i sin innstilling til møtet i arbeidsutvalget for nye Nærøysund kommune tirsdag: