Befolkningsstatistikken for 2018

Vikna vokser mest – mens Nærøy mistet flest

Vikna vokste mest, Nærøy mistet flest, i seks kommuner i Namdalen økte innbyggertallet, mens i sju kommuner gikk det ned.

VIKNA VOKSER MEST: Vikna hadde i 2018 86 flere innbyggere enn året før – mens Nærøy mistet flest innbyggere i fjor. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at ved inngangen til 2019 er det 36.860 innbyggere i de 13 namdalskommunene. Det er en økning på 15 personer i løpet av 2018.