Stort engasjement rundt utvikling av Namsos sentrum

– Sammen skaper vi det beste resultatet

– Vi unge ønsker noe som kan trekke oss tilbake til Namsos. Da er det viktig å engasjere seg når vi får mulig- heten, mener leder Mia Viken i ungdomsrådet.

Jeg tror ikke løsninga på å få mer liv i gatene er å legge glass over Havnegata.

Amund Lein
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Hvordan skal Namsos sentrum se ut i framtida? Hvilke tilbud bør finnes i sentrum av regionbyen for Namdalen? For innbyggerne og for næringslivet. For barnefamilier, unge og gamle.