Ungdata-rapporten viser at trøndersk idrettsungdom er blant de mest aktive i landet

– Trivsel og miljø viktig for motivasjonen

Idrett har fortsatt en sterk posisjon blant norsk ungdom. Blant de mest aktive i den aktuelle aldersgruppa her til lands, er trøndersk idrettsungdom.

TRIVES PÅ TRENING: Et godt treningstilbud, tett oppfølging fra trenere og en god tone utøverne mellom – gjør at ungdomsutøverne i Namsos turnforening har det som plommen i egget. Fra venstre: Ingrid Haukø Alsaker (delvis skjult), Casper Schjerve, Rakel Henriksen, Maja Leksås Hildrum, Sander Behrns og Ove Ditløv. Andelen ungdom som bedriver organisert idrett har økt kraftig de senere årene, viser tall fra Ungdata. 

Vi må ofre en del. Men det er likevel verdt det.

Rakel Henriksen (16) og Maja Leksås Hildrum (15).
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tall fra den nasjonale Ungdata-rapporten viser at hele 93 prosent av alle ungdommer har deltatt i organisert idrett en eller annen gang gjennom oppveksten. Andelen er langt høyere enn det som var tilfellet for få år siden. Tilsvarende tall for 2002 var nemlig 71 prosent, og rundt 85 prosent i 2010.