Kraftsituasjonen i Lierne

– Vi kan ikke sitte stille og vente på at ting skal skje

Libyggen er seg selv lik. Kommer det ikke mer strøm til Sørli, så kan de like godt lage den selv.

Topptungt møte: Aktørene stilte med sine fremste menn og kvinner da strømforsyninga til Sørli ble diskutert denne uka. Fra venstre rådgiver Arild Egge (Trøndelag fylkeskommune), ordfører Bente Estil (Ap) i Lierne, stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H), fylkesmann Frank Jenssen, stortingsrepresentant Elin Agdestein (H), plan- og næringssjef Kirsten Ingjerd Værdal (Trøndelag fylkeskommune) og adm.dir. Trygve Kvernland (NTE Nett). I tillegg deltok også adm.dir. Christian Stav i NTE og leder i hovedutvalg næring i fylkestinget Terje Sørvik (Ap). 

NAMDALSAVISA

LIERNE: – På noen uker har vi gått fra å ha en følelse av å henge etter, til å kjenne på at vi ligger i front. Ja, jeg tror vi kan si det sånn, sier Liernes ordfører Bente Estil (Ap).

Uttalelsen kommer etter at hun denne uka satte seg ned sammen med representanter fra fylkeskommunen, Fylkesmannen og NTE for å diskutere kraftsituasjonen i Sørli. Møtet fant sted i Steinkjer.


– Industrien kan ikke stoppe opp på grunn av for lite strøm

Sentrale politikere har forståelse for den fortvilte kraftsituasjonen i Sørli, men mer strøm kan ingen av dem love.

 

Arnstad spør statsråden om Sørli-strøm

Marit Arnstad (Sp) stiller spørsmål til olje- og energiministeren om han kan bidra til en ordning for å oppgradere strømforsyninga i distriktskommuner.


Stopper næringsutviklinga

Som NA har skrevet tidligere, er forsyningsnettet til den sørlige delen av kommunen i ferd med å bli sprengt.

Det er ingen fare for at nettet vil bli sprengt nå. Men det er ikke mulig for bedrifter som Baxt, Blåfjell eller Li-Skifer å utvide drifta, uten at kraftforsyninga forbedres.

Bedriftene, NTE og kommunen har i lengre tid prøvd å finne ei løsning på utfordringa. Et strengt regelverk fører imidlertid til at ny og bedre strømforsyning til Sørli vil koste kommune og næringsliv et sted mellom 60–80 millioner.

Tenker utenfor boksen

Etter at NA skrev om saken, har flere stortingsrepresentanter engasjert seg i saken.

Én av dem er Høyres Elin Agdestein, som tidlig kontaktet politisk ledelse i Olje- og energidepartementet. Hun deltok også på møtet i Steinkjer.

– Jeg synes det er viktig at alle som kan, nå bidrar til å finne ei løsning på situasjonen som har oppstått. Og vi må huske på at dette skjer fordi Lierne har gjort en fantastisk jobb med å omstille seg og har skapt masse arbeidsplasser, sier Agdestein som mener møtet denne uka var en god start på vegen mot ei løsning.

– Alle parter uttrykte vilje til å finne løsninger. Det ble også tenkt mye utenfor boksen, legger Agdestein til.

Et inntrykk også ordfører Bente Estil sitter igjen med.

– Ikke bare i møtet. Etter at saken ble kjent, har vi fått en rekke henvendelser fra ulike aktører. Det minner oss om at den teknologiske utviklinga nå skjer veldig raskt. Kanskje er det ikke ei ny strømlinje som er den beste løsninga i Sørli. Kanskje kan energien som trengs produseres lokalt, sier ordføreren og legger til:

– Jobben nå er å sortere henvendelsene vi har fått og se om det er noe vi kan gå videre med. Vi får ha som mål at Lierne kan bli en pilotkommune på dette feltet.

Tar ny sats: Mens Lierne kommune venter på en løsning på strømforsyninga til Sørli, har de startet jobben med å fornye og utvikle industriområdet Støvika i Nordli. Skisse: Knut Høihjelle 

 

Bygger nytt i Nordli

Samtidig som Lierne fortsetter jakta på ei energiløsning i Sørli, tas det også sats i Nordli.

Denne uka vedtok nemlig kommunestyret å gå videre med utbyggingsplanene for industriområdet i Støvika.

– Vi måtte gjøre noe i Støvika uansett. Blant annet krever nye retningslinjer at avfallsanlegget oppgraderes. Så første trinn blir å få på plass et moderne anlegg. Men aller først må området ryddes, sier Estil.

– Vil utbygginga i Støvika gå på bekostning av næringsutviklinga i Sørli?

– Nei, dette er et både og. Vi kjøpte jo et område rett ved industriområdet i Sørli for noen år siden for å utvide der. Og det skjer når strømmen er på plass.

– Så dere lar dere ikke knekke av det går litt motstrøms av og til?

– Nei, vi kan jo ikke sitte stille og vente på at ting skal skje. Vi må gjøre det selv.