Samhandlingssjef i Midt-Norge:

Innovasjon vil tvinge seg fram

– Vi er nødt til å yte helsetjenester på nye måter. Vi har ikke noe annet valg.

EN LITEN «FESTBREMS»: Samhandlingssjef i Helse Midt-Norge, Kristian Onarheim, pekte på de største utfordringene for framtidas helsevesen.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: På møterommet på Nord universitet sitter representanter fra næringslivet – og den offentlige- og private helsesektoren.