Fosnes har lavest arbeidsledighet i Trøndelag

Arbeidsledigheten i Trøndelag hadde en svak nedgang i februar. Ledigheten går ned i alle aldersgrupper, med unntak av unge under 19 år. 
NAMDALSAVISA

FOSNES: Netto ledighet for fylket er på 2,1 prosent i februar. Bare Oppland og Troms har lavere ledighet. For landet er ledigheten på 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak er nå 6 477. Dette gir en bruttoledighet i Trøndelag på 2,7 prosent. For landet ligger bruttoledigheten på 3,1 prosent.